About Us

FINLAND TURKEY STUDENTS AND PROFESSIONAL PROJECT ASSOCISTION ry Uluslararası Öğrenci ve resmi kurumlarda görev yapan Memurların bir arada toplandığı,  Avrupa’dan Finlandiya’ya okumak için gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla Helsinki’de kurulmuş uluslararası dernektir.

  • FINLAND TURKEY STUDENTS AND PROFESSIONAL PROJECT ASSOCISTION ry Öğrenci Derneği olarak eğitimini Finlandiya’da sürdüren Misafir Öğrencilere maddi-manevi katkıda bulunmak, eğitimleri süresince karşılaşabilecekleri problemleri en aza indirgemek, Finlandiya’nın kurulusundan bu yana biriktirmiş olduğu, tarihi, kültürel, siyasi, birikimi, misafir öğrenciye aktarmak, misafir öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde, hem kendi ülkelerinin eğitim, kültür, sanayi, ekonomik ve siyasi vb. alanlarda kalkınmasına yardımcı olması, hem de Finlandiya ile kendi ülkesi arasında bir kültür elçisi gibi çalışması, dünyanın ihtiyacı olan barış ve adaletin yeryüzünde hakim olması ve insanların birbirleriyle huzur içerinde yaşaması için gerekli medeniyet ve barış perspektifini yüklenerek bu meşalenin taşıyıcılığını yapması amacıyla eğitim, kültür, tarih, siyasi ve mesleki anlamda eğitimler vermeyi hedeflemekteyiz.

-üniversite, meslek liseleri, ilköğretim, Özel eğitim(otizm ve öğrenme güçlüğü çeken) veren ve süper liselerle kolektif bir şekilde çalışmaktayız. Kurum ayrıca daha önceki yıllarda LDV projelerinde uygulayıcı ve aracı  olarak çalışmalar yapmıştır.  Erasmus+ programları çerçevesinde eğitim çalışmalarını gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Kurum çalışma alanının geniş olmasından dolayı hem mesleki eğitim kurumları hem de özel sanayi ve üniversite ile işbirliği çalışmalar içerisinde yer almaktadır. Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitim kuruluşları, sanayi kuruluşları  ile ilişkileri mevcut olup farklı alanlarda işbirliği içerisinde yer almışlardır.

FINLAND TURKEY STUDENTS AND PROFESSIONAL PROJECT ASSOCISTION ry Uluslararası Öğrenci Derneklerinin kendi aralarındaki koordinasyonu sağlamak, yeni Uluslararası Öğrenci Derneklerinin kurulmasını teşvik etmek, Uluslararası Öğrenci algısının kamuoyunda sağlıklı bir şekilde yerleşmesi için çalışmak, Uluslararası Öğrencilerin eğitim, sağlık, emniyet konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmek ve bu sıkıntıların çözümü için devlet kurumlarıyla işbirliği yapmayı kendine misyon olarak belirlemiş bir dernektir.

Personelimiz üniversite mezunu, pedagog, çocuk gelişimi uzmanı, muhasebe ve uluslararası pazarlama tecrübelerine sahiptir.

Uygulanan projelerde deneyim kazandık.

a) Ortaklar işbirliği

b) Katılımcıların seçimi

c) Proje lojistiğinin hazırlanması

d) Yönetim ekibini kurmak

e) Değerlendirme toplantı ve faaliyetleri

f) Projede ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi

g) dilsel ve kültürel hazırlık

h) Yaygın eğitim faaliyetlerinin uygulanması

i) İngilizce Dersleri

j) Takip faaliyetleri

k) Yaygınlaştırma

l) Ortaklarla işbirliği

m) Ortaklar ve karar vericiler faktörleri ile deneyim paylaşımı

d) Anket yapmak ve değerlendirmek